In-side-out

DSC_0306

Žulový monolit je nainštalovaný v hornatej časti Apalačských vrchov Severnej Karolíny. Postavenie a orientácia bloku je odvodená od dráhy slnka po oblohe. Východ slnka, ranné lúče rozpaľujú chrbát a poháňajú nás dopredu, do svetla nového dňa. Slnečné lúče modelujú reliéfy figúr v každom okamihu inak. V každej etape dňa majú iné kontúry. Zapadajúce slnko svieti do tváre, zatvára oči a zatláča nás späť, aby sme sa pripravili na další deň.
žula
254x135x121cm
2009-2013