Societas forma corporis

DSC_3419_copy

Skulptúra je vybudovaná z elementov, ktoré podľa pravidiel zlatého rezu kopírujú vnútorný objem odliatku vlastného tela. Algoritmus prostredia sa premieta do každého z nás a vytvára vnútornú kostru našej osobnosti. > Zlatý rez reflektuje ekonomické požiadavky efektivity spoločnosti, pretože dokáže deliť bezo zvyšku a dopredu sa dá predpovedať jeho dalšia zložka.

83x98x45 Steel, 2009