Na počiatku bolo slovo

DSC_3405_copy

Tak ako energia slúži v bežnom živote na vykonávanie fyzickej práce, slúži informácia, ako jej abstraktný protipól na vykonávanie intelektuálnej práce. Celá koncepcia diela je založená na intelektuálnej hre s informáciou. Jej významom, históriou, mystikou. Dovoľuje mi to s ňou narábať ako s hračkou, stavebnicou. Tým sa mení jej prvotný, informatívny význam. Software prepisuje 2D text do 3D objektu pomocou jednoduchého algoritmu, ktorý každému písmenu priradí jeden vektor v priestore.
Objekt na obrázku je prepis biblického textu ,, Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo Boh´´ Jn 1.,1 a vytlačený pomocou 3D tlačiarne
20x20x15 cm
2008