Customer buying dilemma

DSC01352

Inštalovaním objektu staviam konzumenta pred dilemu správneho rozhodnutia ako čo najefektívnejšie uspokojiť svoje potreby. V prvom prípade sa rozhoduje medzi kvalitou a kvantitou. Na strane druhej, obal, aký sa používa pri porovnávacej reklame, kde šedí výrobok bez etikety vždy reprezentuje ten zlý, navodzuje atmosféru nekvalitného a odsúdeniahodného výrobku. Konzument sa musí rozhodnúť či uprednostní už zaužívaný produkt alebo sa uchýli k experimentu.

Instalation 28x18x10 Stone, 2008