Strom vo vetre

P1220137

Naklonenie nenakloniteľného destabilizuje predstavu o pevnosti a stálosti nemenných právd. Nezainteresovaný pohľad z diaľky na objekt, navodzuje úsmev na tvári, ale priamy kontakt s dielom, ktorý prežívame v zóne ohrozenie, v nás vyvoláva ohromenie, tak ako pri osvojovaní si nových princípov a právd.