Hostina emócií

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Striedanie, prelievanie a bujnenie ostrých hrán a tvarov sa prelína s mäkkými líniami a organickými formami. Vytvára sa tak zoskupenie vzťahov a vlastností, ktoré sú protichodné. No tu sa navzájom dopĺňajú a tvoria harmonický celok.

310×150
Wood
2005-2007