Big bang

Video je adaptácia zjednodušeného modelu sveta ako fungujúceho stroja. Boh- hodinár slúžil na ilustráciu ako funguje kosmos 19-teho storočia. Vtedy všetko malo svoje miesto a opodstatnenie. Celý systém pracoval ako hodinky. Parafráza pre 21 storočie sa mení na Mlynár- živnostník. Zisk sa stal vševysvetľujúcim princípom. Ženie ,,stroj´´ na maximum, čo vedie až ku kolapsu celého systému. Na rovnováhu si musíme chvíľu počkať.