Tanec konformistu

wergth

Šeď, masa, priemernosť, strata identity, bezhlavé nasledovanie diktátorov všetkého druhu charakterizujú vznik ,,pána kdekto´´. Španielsky filozof Ortega y Gasset ho charakterizoval ako človeka, čo všetko pokladá za samozrejmosť, nedbá na nič, sám seba považuje za vševedúceho a oslavuje priemernosť.
Homogénnu masu chápem ako synonymum masovej kultúry a pomocou davu sa snažím vykresliť priemernosť a anonymitu súčasného človeka.
2010