Dialóg

Video je výsledkom pretavenia konceptu z cyklu malieb ,,Dialóg´´ do iného média, ale princíp tvorby ostáva nezmenený. Pohyblivý obraz mi umožnil iný pohľad , iné uchopenie problematiky komunikácie. Aktívne sršanie energie, zaznamenávané pohyblivými obrazmi, zachytáva tok komunikácie, hierarchiu a rytmus postáv.
2009