Dozerať a trestať

14

Obdobie mladosti je charakteristické hľadaním svojho miesta v spoločnosti. Snaha tento priestor skúmať, analyzovať poprípade ho meniť a pretvárať, nás prenasleduje po celý život. Je to neustály proces šplhania, zliezania, krčenia, radosti a strachu, výziev a prehier. Sme vystavení Svojvôli, ktorá sa s nami hrá hru dozerania a trestania.
2011