Tatry Mountain Restore

9

Súčasný staviteľský boom vo Vysokých Tatrách nie je zrovna ukážkou citu a harmónie prostredia a architektúry. Skôr naopak. Súľad som hľadal v pravekých megalitických stavbách, ktoré v sebe odrážajú symfóniu materiálu, prírody a ľudských schopností.
Menhir na zamrznutom plese som vytvoril s využitím jednoduchých pomôcok. Stavebný materiál som získal z okolitého suťoviska a dopravil na miesto. Efemérnosť kamennej architektúry je podčiarknutá prírodnými zákonmi. Pri oteplení sa dielo vrátilo späť do náručia prírody.
2011