Urban E.T.

DSCF0442

Inštalácie figúr vo verejnom priestore je výstupom práce a štúdia vzťahov ľudského tela a prostredia, ktoré  nás obklopuje. Figúra, telo, je posledný artefakt, o ktorom nemôžeme pochybovať. Všetci máme svoje telo, a preto každý vie a pozná siluetu, vie čo ten tvar znamená, vie ho dekódovať podľa vlastného vzorca skúseností. Telo je jedinečné aj v tom, že vo svojej podstate je prítomné aj v tej najkonceptuálnejšej práci. Môj koncept je založený na explicitnosti vonkajšieho tvaru a vnútro, jadro, zmysel si dotvára každý divák sám, podľa svojej skúsenosti a predstavivosti. Vždy mu k tomu napom&aac ute;ha silný kontext miesta inštalácie a otvára možnosti interpretácie. A to je presne to, o čo mi ide. Každé telo, každá osobnosť, každý detail vnímame podľa okolia, prostredia, ktoré ho formuje, ovplyvňuje a vytvára uzavretý celok. Figúry sa dostávajú do vzájomnej symbiózy s miestom, ktoré pretvárajú a menia jeho zaužívaný symbol a vzhľad. Spolunažívanie tela a miesta je o to účinnejšie, čím je miesto špecifickejšie. Tak prepožičiava svoje odkazy telu a navzájom si menia už dávno zaužívané sedimenty obsahov.
inštalácia 2 figúr v meste Ružomberok
2011