welcome

16

Keď má indivíduum po výstupe z výchovného procesu sformovanú identitu, uzatvára zmluvu o spoluutváraní spoločnosti. Podstupuje rôzne formy iniciácie do reálneho života. Sršiaci tok žiari ohlasuje nový zajtrajšok. Narúša stabilitu inkubátora mladosti. Dáva jasne najavo, čo je to plne sa realizovať.