jama a kyvadlo

17

Sú chvíle, kedy terba budovať vysoké veže rozumných dôvodov a konceptov a sú chvíle, kedy treba hĺbyť štôlne a vnútorné šachty . Vyčerpaný, unavený a prevesený cez vrchol rozumnej veže sledujúc čierne nekonečno vnútornej šachty odkiaľ vyskakujú iba tie najdôležitešie obrazy.