Riečne kamene

Flying object

Sériu prác z riečnych žulových kameňov využívam ako hru so zamrznutými divadelnými kulisami. Jemnými zásahmi ich pretváram na zakliatych ľudí v kameni a ďalej sa s nimi hrám, kombinujem ich navzájom, pričom vznikajú situácie podobné divadelnej tragédie. Kamene komunikujú cez gestá a masky, malými výčnelkami rúk, nôh a tvárí. Telo je zakliatou, nepodstatnou masou. Tváre a končatiny dávajú tušiť v akom rozpoložení sa človek vo vnútri nachádza. Kameň sám o sebe viac napovie ak s ním začneme hýbať, otáčať, manipulovať, kombinovať s inými. Zmena polohy mení celú situáciu odohrávajúcu sa vo vnútri.