Dialóg

dialog

V cykle Dialóg sa snažím odhalovať komunikáciu ako takú. Nielen vo vzťahu k iným osobám, ale aj k nášmu okoliu a k sebe samému. Schopnosť viesť rozhovor, počúvať či zaujať postoj. V obrazoch je vytvorená atmosféra stretu názorov, konflikt medzi postavami. Napätie konfrontácie alebo tiché akceptovanie. Jedinci sa tu strácajú, blúdia. Sú vystavovaný tlaku okolia, nátlaku od ostatných a hľadajú si svoje postavenie, svoje miesto. Prostredie môžme iba tušiť. Nezobrazujem iba javy, ale aj to , čo sa skrýva za nimi, ich väzby.