Nets

Selfportrait in net

Ľudská postava, osobnosť, resp. iba jej kontúry v digitálnej epoche vznikajú prienikom databáz, zhlukovaním, lepením mozaiky sieťovej, hmlistej identity. Je to len prienik čiar, nič hmatateľné, nič jasné, plné, samozrejmé. Pomyselný zhluk línií v chaose. Hľadáme ju vždy, všade, je mierou nášho záujmu a porozumenia svetu. Antropologický princíp všadeprítomnosti ľudského bytia je kľúčový v hľadaní stôp a kontúr v chaose prírody a vesmíru. Máme pocit, že my sme ten zjednocujúci princíp chaosu, že my sme jeho vyústením. Čo i len náznak línií nás vedie k čítaniu antropologickou cestou.