koncept IKEA

SONY DSC

Odliatky predmetov každodennej spotreby sú vytvorené z odpadu z tradičného materiálu, úlomkov skál, drevených pilín a štiepok. Princípy tvorby sa množia a narastajú v zmysle kombinácií ( už nie redukcia), ale konštantná multiplikácia. Kĺby sa tu súčasný fenomén recyklácie a umelecký ready-made, ktorý je tiež formou recyklácie, keď zaužívanému objektu dáva nový zmysel a význam. Absencia jasnej hierarchie ide ruka v ruke s neistotou, experimentom a krehkosťou, ktorá sa už ďalej neredukuje iba na krehké materiály alebo krátku trvácnosť. Práce sú ukotvené v histórii, ale zároveň uvoľňujú fantáziu a voľnosť pri využívaní formy, experimentu a záujmu o materiál. História sa tu stáva teritórium na cestovanie.