Mr. Morris in Wonderland I,II,III

05_web

Séria prác Mr. Morris in Wonderland je kombináciou striktnej minimalistickej formy a poézie primitívneho sochárstva. Dva antagonistické princípy tvorby skľbené v jednej práci. Figurálna naratívnosť zmäkčuje a s jemným humorom prebúdza tvorcu ostrých hrán. Tri primárne štruktúry vo svetle troch primárnych ľudských postojov- stojaci, ležiaci, kľačiaci.