Pieta

011_web

Ikona Božej Matky skladajúcej bezvládne telo syna- Spasiteľa. Na tvorbu oboch tiel je použitý rozdielny spôsob opracovania, aby podčiarkol, umocnil, znásobil emóciu a napätú situáciu. Expresívna surovosť spracovania Ježišovho tela ukazuje odovzdané bezvládne telo, ktoré je ohlodávané zvonka a stráca už pevnú formu. Matka je plná sily a života s prekypujúcou jemnosťou a závanom zvodnosti . Komicko erotický postoj a prepletanie tela živého s telom mŕtvym vytvára nový pohľad na ikonu kresťanstva.