Data Body

teloooo

Informácia- modla súčasnej generácie. Jej status absolútna sa najviac prejavuje vo vedeckých kruhoch, kde sa pomocou informácie snažia nájsť odpovede na otázky, ktoré trápia ľudstvo od nepamäti. Kto sme, odkiaľ pochádzame, kam smerujeme.
DNA je zdrojový kód ľudskej existencie. Modernistické chápanie hegemónie informácie nás uisťovalo v tom, že ak budeme schopný rozlúštiť celý ľudský genóm, budeme poznať esenciu života. Postmoderná skúsenosť nám ukázala opak. Telo je vybodované iba z informácií, bez ktorých by človek nebol človekom. No zároveň ak je tvorený iba nimi, vytráca sa možno tá pravá náplň.
3D scan ľudskej postavy je vyplnený prepísaným ľudským genómom ( 3 000 000 znakov nukleotidov ACTG). Na prepis znakov ACTG bol použitý software ako pri práci ,,Na počiatku…´´
2009