Contact

Andrej Haršány
mobil: 0915/ 479 641
E-mail: [email protected]

Curriculum Vitae

 
Životopis
Meno: Andrej Haršány
Dátum a miesto narodenia: 17.12.1984 Trnava
Kontakt: mobil 0915/ 479 641
Mail [email protected]
Vzdelanie: 1991-1995 ZŠ Angely Merici
1996-2003 Gymnázium Angely Merici
2003-2004 Ekonomická Univerzita v BA
2005-2008 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Masmediálna komunikácia ,titul Bc.
2006-2012 VŠVU, Katedra intermédií a multimédií,
ateliér priestorových komunikácií, doc. A. Čierny
2004-2006 príprava pod vedením akad. soch. A. Rudavského
2009 zahraničná stáž na University of Plymouth, Anglicko
Výstavy: Na mlyne , 2008, Trnava
Hlava-nehlava, 2009 , kurátor J. Kralovič, Trnava
Umelecký festival ,, Rukami a srdcom,, objekt Živé seno ,Voderady, 2009
Festival Multiplace, 2010 , Trnava, prezentácia projektu DATA BODY
DATA BODY, 2010, samostatná výstava, kurátor M. Zajac, Klub3, GJK Trnava
UrbanE.T.,2011, mestský festival Ružomberok
FADE IN, 2011, PF01 Gallery,
výstava študentských prác ateliéru priestorových komunikácií+, kurátor A. Čierny
2012 inštalácia figúr na most SNP
Výstava magisterských študentských prác v dome Umenia, 2012 Bratislava,
Rozmanitosť nutná/ VŠVU Model 2014, SNG, kurátorky L. Gregorová-Stachová, V. Kleinová, A. Tamásová
PechaKucha night, Trnava, 2014, Synagóga- centrum súčasného umenia
BAGL, Postbahnhof, Berlín, 2015